Lawrence H. Summers, amerikansk økonom og politiker; Ph.D. 1982. Økonomiprofessor ved Harvard University 1983–93, ansatt i Verdensbanken 1993–95. Visefinansminister i USA 1995–99, finansminister 1999–2001, Harvard-universitetets president 2001–06.