Lavr Georgijevitsj Kornilov, russisk general. Kornilov var øverstkommanderende for den russiske hær etter Brusilov i juli 1917. Han kom i skarp konflikt med Kerenskijs regjering, bl.a. fordi han forlangte at soldatrådene skulle oppløses, og han ble avsatt. Deretter marsjerte han mot Petrograd, men ble slått ved Tsarskoje Selo. Senere falt han i kamp mot bolsjevikene i Sør-Russland.