Lauve, tettbebyggelse i Larvik (tidligere Tjølling) kommune, Vestfold. Del av tettstedet Lauve/Viksfjord. Stasjon på Vestfoldbanen til 1977 (inntil 1919 Tjølling stasjon).