Lauvdøla, elv i Hemsedal kommune, Buskerud, bielv til Mørkedøla, en av Hemsils to kildeelver, kommer fra fjellvannene Gyrinosvatn og Flævatn (demt opp til ett vann, 1109–1089 moh.) på grensen mellom Hemsedal og Ål kommuner, renner i nordøstlig retning og faller ut i Mørkedøla ved Søndre Lio. Lauvdøla er bygd ut i kraftstasjonen Hemsil I (70 MW) med inntak i Flævatn og avløpstunnel fra kraftstasjonen ved Gjuvastølmyr (567 moh.) 11 km nedenfor Hemsedal kirke.