Lausitz-kulturen, fellesbetegnelse for den østlige urnegravplass-tradisjonen i yngre bronsealder. Vesentlig kjent fra store gravplasser med brannbegravelser i leirurner, men også representert i en rekke landsbyaktige boplassfunn med rektangulære hus og, i hvert fall i en yngre fase, omgitt av kretsformede jordvoller og palisader. Hovedområdet ligger i Ober- og Nieder-Lausitz i Tyskland, for øvrig er den kjent fra store deler av Mellom-Europa. Keramikkens karakteristiske former og dekor gir grunnlag for en inndeling i fire stilfaser; bare den eldste Lausitz-kulturen finnes ensartet over hele utbredelsesområdet, de yngre faser blir sterkere lokalfarget og preges av mer eller mindre tydelige impulser fra Hallstatt-kulturen. Kulturens alder og opprinnelse er meget diskutert; den synes å være samtidig med nordisk bronsealders 3. til 6. periode (ca. 1100–500 f.Kr.) og er muligens utviklet på grunnlag av Aunjetitz-kulturen. Sannsynligvis har kulturen vært båret av forskjellige etniske grupper med visse fellestrekk bl.a. i gravskikk og teknologi.