Laurentius Borchsenius Stenersen, født i Ullensaker, norsk klassisk filolog og numismatiker. 1888–1914 professor ved Universitetet i Oslo, 1877–1918 bestyrer av Universitetets myntkabinett; en kort tid bestyrer av Skulpturmuseet. Foruten avhandlinger over klassisk litteratur og kunst utgav Stenersen beskrivelser av flere av de viktigste norske myntfunn.