Laura Goodman Salverson, kanadisk forfatter av islandsk avstamning. Handlingen i hennes tre beste romaner er lagt til skandinaviske nybyggersamfunn i det vestlige Canada: The Viking Heart (1923), When Sparrows Fall (1925) og The Dark Weaver (1937). Hun skrev også en rekke romantiske middelalderfortellinger og en bok om den angivelige ferden bak Kensington-steinen. Confessions of an Immigrant's Daughter (1939) er selvbiografisk.