Lauda Sion Salvatorem, sekvens (hymne) til Kristi legemsfest av Thomas Aquinas, en av de fem sekvenser med offisiell status i den romersk-katolske kirkes liturgi.