Latinske myntkonvensjon, overenskomst inngått 23. des. 1865 mellom Frankrike, Belgia, Italia, Sveits og senere Hellas, om gjensidig å anerkjenne hverandres penger utmyntet etter franc-systemet. Oppløst 1927.