Láhttar, kystområde ved Altafjorden i Alta kommune, Finnmark. Lathari er et populært utfartsområde for bading om sommeren. Området omfatter Latharimoen naturreservat på 0,179 km². Her er det eneste sted i Finnmark med sammenhengende furuskog helt ned til sjøen. Dette er en sjelden bærlyngfuruskog som vokser på sandterrasser.