Laserpitium, planteslekt i skjermplantefamilien. 30 arter på den nordlige halvkule. Eneste art i Norge er hvitrot.