Lars Uno Thulin, norsk sivilingeniør, dr.ing. Statssekretær (A) i Kirke- og undervisningsdepartementet 1975–76 og i Industridepartementet 1976-77. 1977–81 var Lars Uno Thulin banksjef i Den norske Creditbank, 1981–89 viseadm. direktør samme sted. Departementsråd i Næringsdepartementet 1989–92. Adm. direktør i Statkraft SF 1992–2001.