Lars Skattebøl, norsk kjemiker, doktorgrad Manchester 1956. Professor i kjemi ved Universitetet i Oslo 1970–97. Særlig kjent for sine arbeider over reaktive intermediater i organisk kjemi og små karbonringer samt undersøkelser over insektenes kjemi, bl.a. hormoner og feromoner (luktstoffer).