Lars Persson, svensk antropolog, religionshistoriker, forfatter og dokumentarfilmmaker. I bøker og filmer viste han hvilken desperat situasjon de indianske folkene lever i, og hvordan den romantiske fremstillingen av deres kulturer har hindret en forståelse av de forholdene som har ført til den ekstreme undertrykkelsen av disse folkene. Han deltok aktivt i solidaritetsarbeid med verdens urbefolkninger, bl.a. ved å bli den første formann i IWGIA, og var også engasjert i utviklingsprosjekter som kom indianske grupper til gode. I sine siste år arbeidet han med å dokumentere apartheid i Sør-Afrika. Blant hans bøker kan nevnes Flodkällornas folk (1968), De dödsdömda indianerna (1971), Lyssna vita man (1973) og Abantu (1978).