Lars Nilsen Dahle

Faktaboks

Lars Nilsen Dahle
Født
7. desember 1843, Grytten (nå Rauma), Møre og Romsdal
Død
20. februar 1925, Stavanger
Lars Dahle

Lars Nilsen Dahle. Bilde fra Norsk biografisk leksikon.

Lars Dahle
Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Lars Nilsen Dahle var en norsk misjonær, teolog og leder for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Ved siden av sitt virke som misjonær er han også kjent for sine studier av gassisk kultur, språk og historie. Han var også en dyktig naturforsker og donerte en naturhistorisk samling til Zoologisk museum i 1872.

Det Norske Misjonsselskap ble i løpet av den tiden han satt som leder det største misjonsselskapet i Norden.

Bakgrunn og verdigrunnlag

Dahle vokste opp i en haugianerfamilie i Grytten i Romsdal. Ifølge hans biografi var sentrale verdier «opøve til lydighet og pligttroskap.» Oppveksten var preget av lavkirkelige og demokratiske idealer. Dette ble også verdier som han sto for som misjonsleder og teolog. Han ble regnet som konservativ, men samtidig også opptatt av demokrati og deltakelse.

Utdannelse

Dahle startet 18 år gammel på Klæbu seminar for å ta utdanning som lærer. Etter to år ved skolen avbrøt han studiene uten å ta eksamen. Han fortsatte studier på egen hånd på hjemstedet i Isfjorden i engelsk, tysk, latin og fransk. I 1864 søkte han og fikk studieplass på Misjonsskolen i Stavanger. Etter studier på Misjonshøgskolen studerte han i to år teologi, arabisk og syrisk og noe medisin i Christiania, og senere brukte han et år i Danmark, Tyskland og Sveits for å studere hvordan misjonsarbeid ble organisert.

Misjonær på Madagaskar

Dahle kom først til Zululand i dagens Sør-Afrika. Der ble han ordinert av misjonsbiskopen H.P. S. Schreuder, som ga ham som oppdrag å etablere en «Katechetanstalt» på Madagaskar. Han kom til Madagaskar i 1870 og arbeidet i landet fram til 1887. Han bygget opp utdanning for prester og organiserte administrasjonen for den norske misjonen i landet. Dahle reiste rundt på misjonsfeltene. Han ble sterkt svekket av malaria i løpet av oppholdet på øya.

Lars Nilsen Dahle giftet seg på Madagaskar med misjonæren Gabrielle Gustava Svendsen (1848–1911) fra Stavanger. Sammen fikk de to døtre som begge ble født på Madagaskar.

Språkforskning og bibeloversettelse

I løpet av oppholdet på Madagaskar skrev han flere artikler om lokale språk og religion. Dahle ble internasjonalt kjent som språkforsker og ekspert på gassisk språk. Han fikk stor anerkjennelse for sin oversettelse av Bibelen direkte fra gresk og hebraisk til gassisk. Oversettelsen ble regnet som et viktig pionerarbeid og en av de beste bibeloversettelser som fantes.

I 1887–1920 var Dahle sekretær og fra 1916 generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Han var lærer ved misjonsskolen i Stavanger fra han kom hjem fra Madagaskar i 1887. Han var også aktiv internasjonalt og deltok på misjonskonferanser i Bremen, på verdensmisjonskonferansene i London i 1888 og i Edinburgh i 1910.

I 1880-årene var det stor interesse for å starte misjonsarbeid i Kina. Dahle var først motstander av dette, han mente at misjonen måtte konsentrere sin innsats om de områdene den alt var etablert i. Etter hvert skiftet han standpunkt, og NMS startet i 1902 arbeid i Kina.

I 1903 foretok Dahle en inspeksjonsreise til Zululand og Madagaskar. Han gikk inn for at det skulle bli lokalt kirkelig selvstyre når lokale menigheter var i stand til å finansiere egen virksomhet. Dette var også et syn som andre internasjonale misjonsorganisasjoner sto for.

Kvinners stemmerett i misjonsforeninger

I 1904 fremmet Dahle forslag om at kvinner skulle ha stemmerett i misjonsforeninger. Forslaget ble vedtatt, men var kontroversielt. Mange mente på teologiske grunnlag at dette var en oppgave som var forbeholdt menn. Det var også mange, også blant kvinner, som på politisk grunnlag var mot. Kvinner fikk ikke alminnelig stemmerett i Norge før i 1913. Betydningen av at de allerede hadde fått stemmerett innen konservative kristne miljøer var antagelig stor.

Ytremisjon eller indremisjon

I 1890-årene var det sterke kritiske røster til satsingen på misjon i andre land. Fra sekulært hold var det kritiske røster til misjon fordi det ble sett på som intolerant, og fra kristne kretser fordi man ønsket en satsing på kristent arbeid i eget land. Dahle så på misjon som en sentral forpliktelse for kristne og ble en viktig talsmann for ytremisjon.

Forfatter og debattant

Lars Nilsen Dahle skrev en rekke bøker om teologi, misjonsarbeid og en selvbiografi. Han var redaktør for Norsk Misjonstidende og flittig bidragsyter til aviser. I Norge er han spesielt kjent for sine kommentarer til forfatteren Alexander L. Kiellands «Jæderbrev» i Dagbladet.

I 1882 ble Dahle på bakgrunn av sin forskning oppnevnt som medlem av vitenskapsakademiet i Jena i Tyskland og i 1889 i Vitenskapsakademiet i Kristiania. Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs orden i 1895. Det er reist minnesmerker over Dahle i Stavanger ved Misjonshøgskolen og på hjemstedet ved Hen kirke i Isfjorden.

Ettermæle

Dahle fikk stor betydning for utvikling av norsk misjon. Han utførte viktige vitenskapelige arbeider innen flere områder og var en fremragende språkforsker.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Amdahl, E. (1967). Tider og mennesker. Stavanger: Nomi forlag
 • Birkeli, F. (1949). Det norske misjonsselskaps historie i hundre år. Bind 4. Stavanger: Det Norske Misjonsselskap
 • Bolling, Reidar (1959). En stor manns vei: historien om Lars Dahle. Stavanger: Verbum
 • Danbolt, E. (1948). Det norske misjonsselskaps historie i hundre år. Bind 5. Stavanger: Det Norske Misjonsselskap
 • Dahle, Lars (1922- 1923). Tilbakeblik paa mit liv og særlig paa mit missionsliv. (Tre bind). Stavanger: Det Norske Missionselskab.
 • Dahle, Lars (1917). Et smaalig og sneversynt missionsstyre. Norsk Kirkeblad, side 626 – 633.
 • Dahle, Lars (1893). Livet efter Døden og Gudsrigets Fremtid. Stavanger: Det Norske Misjonsselskap
 • Dahle, Lars (1877). Speciments of Malagassy folk-lore. Antanariva (Madagaskar): Kingdon
 • Dahle, Lars (1876-1877). Madagaskar og dets beboere. Christiania: Jac. Dybwads forlag
 • Dahle, Lars og Jørgensen, Simon Emanuel (1892). Festskrift til det Norske Missionselskab junilæum 1892. Stavanger: Det Norske Missionselskab.
 • Jørgensen, Torstein (1999). En liten sommerdebatt. Dikteren Alexander Kielland i diskusjon med generalsekretær Lars Dahle. Misjon og teologi, Årgang 1998/1999 side 77- 82.
 • Kielland, Alexander (1917). Jæderbrevene Samlede Værker. Bind 4. Christiania. Gyldendal. side 313-322.
 • Kielland, Alexander (1890, 17/7). Jæderbrev. Dagbladet.
 • Munthe, Ludvig (1968). Misjonæren Lars Dahle: arbeidet med presteutdaning og gudstenesteordning på Madagaskar, Oslo: Egede Instituttet.
 • Nome, J. (1943). Det norske misjonsselskaps historie i hundre år. Bind 2. Stavanger: Det Norske Misjonsselskap
 • Rauma kommune (1990). Ei bok om Rauma. Rauma: Rauma kommune.
 • Samuelsen, Arne B. (1993). Norske Madagaskarmisjonærers litterære produksjon. Utgivelser utenfor Norge frem til år 1900. Stavanger: Misjonshøgskolens forlag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg