Lars Ketil Strand, norsk forstmann. Dr.agric. 1959. Professor i skogbruksfag ved Norges landbrukshøgskole 1968–90 og forsøksleder ved Norsk institutt for skogforskning 1965. Rektor ved NLH 1971–77. Æresdoktor ved universitetet i Helsinki 1984.