Lars Jensen, født i Biri, norsk politiker. Lærer og kirkesanger på Ringsaker fra 1818, senere gårdbruker. Representerte Hedmark amt på Stortinget 1833–45, en av bondeopposisjonens lederskikkelser, en konsekvent talsmann for sparepolitikk og motstander av embetsmennenes maktstilling.