Lars Israël Wahlman, svensk arkitekt. Professor ved Tekniska Högskolan i Stockholm 1912–35. En typisk representant for svensk arkitektur etter 1900, med dens dyrkelse av kraftige materialvirkninger og personlig fantasiutfoldelse; i hans arbeider kom dette særlig til uttrykk i Engelbrektskyrkan i Stockholm (1909–14).