Lars Eliel Sonck, finsk arkitekt. Utmerket seg ved stor originalitet og ved å spille på sitt lands tradisjoner og lokale byggematerialer (f.eks. granitt og rått tilhugd trevirke), slik det især er kommet til uttrykk i domkirken i Tampere (1902–07).