Lars Dalager, dansk kjøpmann, kolonibestyrer på Grønland 1742–67. Han foretok 1751, som første europeer, en kortere tur inn over innlandsisen ved Frederikshåb og etterlot seg en beretning om ferden. Skrev Grønlandske Relationer (1752). Levde de siste år av sitt liv som kjøpmann i Vadsø.