Lars Christensen Coast, kystområde i Antarktis, i den australske sektor, mellom ca. 67° og 70° ø.l. Oppdaget av norske hvalfangere i 1931. Senere nærmere undersøkt og flyfotografert på Lars Christensens ekspedisjoner i 1930-årene.