Lars Ardelius, svensk psykolog og forfatter. Debuterte 1958. I eksperimenterende romaner inspirert av fransk ny-roman, i realistiske skildringer fra svensk samtidsvirkelighet, i hørespill og TV-stykker er den samfunnskritiske tendens påtakelig. Den historiske romanserien Och kungen var kung (1976), Tid och otid (1978) og Provryttare (1981) behandler det svenske samfunnets utvikling fra 1809 og frem til den annen verdenskrig. Romanen Kurage! (1993) utspiller seg på 1700-tallet. Hans senere forfatterskap er mindre betydelig, men utgivelsene er mange og omfatter både beretninger, noveller, herregårdsromaner og essayer om kunst. Formann i Sveriges forfatterforening 1982–84.