Laos' politiske system

Etter forfatningen av 1991 er Laos et folkedemokrati med Det laotiske folks revolusjonære parti som det statsbærende parti. Det vil si at dette partiet - et kommunistparti - har regjeringsmakten og er det eneste politiske parti som er tillatt. Øverste utøvende myndighet er lagt til en statspresident, valgt av nasjonalforsamlingen for fem år. Presidenten, som også er partiets generalsekretær, er militær øverstkommanderende, utnevner regjeringen og ratifiserer lover.

Nasjonalforsamlingen velges i allmenne valg for fem år blant kandidater fra en liste godkjent av det regjerende partiet. Med unntak for et lite fåtall tilhører de aller fleste representantene det regjerende partiet. Forsamlingen vedtar lover og kan fjerne presidenten og vedta mistillitsforslag mot regjeringen. Reelt er dens rolle dog mer beskjeden. Den møtes til kortere sesjoner og fungerer mellom sesjonene gjennom en stående komité.

Administrativ inndeling

Administrativt er Laos delt inn i 16 provinser, ett område med spesiell status samt hovedstadsområdet. Laos er utpreget enhetsstatlig, selv om de ikke-laotiske gruppene i nord har et visst selvstyre. Presidenten utnevner såvel provinsguvernørene som ordførerne i de kommunale områdene, mens statsministeren utnevner en del andre lokale embetsmenn.

Rettsvesen

Rettsvesenet omfatter bl.a. en folkets høyesterett, folkets provins- og lokalretter og militære domstoler. Riksadvokaten velges av nasjonalforsamlingen etter forslag fra dens stående komité. Andre dommere utnevnes av nasjonalforsamlingens stående komité.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg