Lano, merkevare fra Lilleborg, lansert som fast såpe i 1936, en av de best etablerte merkevarene innen personlig vask. Lanoungen er en fotokonkurranse med røtter tilbake til 1950-årene, og blir fortsatt arrangert. Kjent gjennom slagordet «Lano for liten og Lano for stor».