I Sørfold kommune (Guhkesjávrre), i øvre del av Sørfjordelvvassdraget, 12,2 km2. Tilløpet til Langvatnet kommer fra traktene sør for Ridoalgetjåhkkå (1273 moh.) på grensen til Hamarøy lengst nordøst i kommunen. Langvatnet er regulert (622–545 moh.) og utnyttes i Kobbelv kraftverk (300 MW og 650 GWh). Sørfjordelva munner ut i Sørfjorden, innerste arm av Leirfjorden.