Langfjorden, fjord i Brønnøy kommune, Nordland, innerste arm av Velfjorden; 10 km lang, største dybde 125 m. På østbredden ligger Langfjord kraftstasjon, 9 MW maksimal ytelse, 38,9 GWh i midlere årsproduksjon.