Langfjorden, fjord i Loppa kommune, 12 km lang. Langfjorden danner fortsettelsen av Bergsfjorden og Sandlandsfjorden mot sør, sør for øya Silda. Ved fjordbotnen ligger Langfjordhamn.