Lane Kirkland, amerikansk fagforeningsleder. I sekretariatet til den amerikanske landsorganisasjonen AFL-CIO fra 1948, president 1979–95.