Oslo, norsk samvirkeselskap dannet 1937 som Meieribrukets Innkjøp, navneskifte til Landteknikk (1948) - senere Skala (2012). Skala leverer tjenester, prosessanlegg, maskiner, emballasje og forbruksartikler til norsk næringsmiddelindustri. Salgsavdelinger i Oslo, Klepp og Trondheim. Overtok 1968 Bergs Maskin i Trondheim, det nåværende Landteknikk Fabrikk, som produserer rustfrie produkter, særlig gårdstanker for melk. Hovedeiere er TINE og Nortura.