Landslaget Musikk i Skolen, opprettet 1956, organisasjon som har som formål å drive en koordinerende og konsultativ virksomhet innen musikkoppdragelse og -pedagogikk. Arbeider for å styrke musikkfagets plass i skolen, og driver en landsomfattende kursvirksomhet. Utgjør den norske seksjonen av Nordisk Musikkpedagogisk Union (NMPU) og International Society for Music Education (ISME). Staten yter tilskudd til driften. Medutgiver av tidsskriftet Arabesk.