Landsforbund for Universitets-, Høgskole- og Forskningspersonell, fagforening stiftet i 1980, gikk i 2000 sammen med to andre organisasjoner og dannet Flerfaglig Fellesorganisasjon (2fo). Denne fusjonerte igjen i 2005 og dannet Parat. Alle organisasjonene var (og er) tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).