Lammefjord er en delvis tørrlagt fjord ved Isefjord i Danmark. Lammefjords vestre del ble tørrlagt på begynnelsen av 1900-tallet, og utgjør et område på 56 km2. Det laveste punkt ligger syv meter under havnivået som dermed også er Danmarks laveste terrengpunkt. Den tørrlagte fjordbunnen er frodig og har rik produksjon av korn, frø og grønnsaker. Lammefjord er spesielt kjent for sine gulrøtter og poteter.