Lamberto Dini, italiensk økonom. Ulike stillinger i Det internasjonale valutafond 1959–79, visesentralbanksjef i Italia 1979–94. Statsminister for en regjering av partiløse 1995–96. Utenriksminister 1996–2001, deretter visepresident i nasjonalforsamlingen.