Lake Torrens, grunn saltsjø i sørlige Australia, nord for Spencer Gulf, South Australia, 5700 km2. Helt eller delvis uttørret i tørkeperioder.