Lake Mead, innsjø i USA, 40 km øst for Las Vegas, ved grensen mellom Arizona og Nevada. Dannet ved byggingen av Hoover-demningen i Colorado River, og er med et areal på 600 km2 en av de største kunstige innsjøer i verden. En stor nasjonalpark, Lake Mead National Recreation Area (6055 km2), strekker seg langs Coloradovassdraget mot Grand Canyon.