Lajos 1, også kalt Lajos Nagy (den store)1326–82, konge av Ungarn fra 1342, konge av Polen fra 1370, sønn av Károly 1 Róbert. Førte en rekke seierrike kriger mot Venezia, utvidet den ungarske stats herredømme over store deler av Balkan (Valakia, Moldova, Serbia, Kroatia). Under hans regjeringstid nådde Ungarn sin største territoriale utstrekning. Han fremmet urbaniseringen og arbeidet for vitenskap, kultur og skolevesen (grunnla universitetet i Pécs 1367), mens hans hoff ble et blomstrende sentrum for det senmiddelalderske riddervesenet. På den ungarske tronen ble han etterfulgt av datteren Mária, på den polske av datteren Hedvig.