En slekt som stammer fra Jonas Lagergreen (ca. 1689–1766), som tidligere uriktig ble antatt å ha vært sønnesønn av Johan Laurie (se ovenfor (1)). Hans etterkommere ble anerkjent som svenske adelsmenn i 1820-årene, og inntok den eldre slekten Lagergreens plass på Ridderhuset. Det manglende slektskapet ble påvist 1974, men slekten fikk allikevel beholde sin plass etter en adelsmøtebeslutning 1980. Til slekten hører riksmarskalk Gunnar Lagergren (1912–97).