Lagercrantz, svensk adelsslekt som stammer fra hovrättsassessor Jacob Larsson Gavelius (død 1656). Han var far til admiralitetsoverkommissær Magnus Gavelius (1648–93), som ble adlet 1682 med navnet Lagercrantz. Til den nålevende slekten, som stammer fra hans yngre sønn Jacob Lagercrantz (1690–1773), hører bl.a. forfatteren og litteraturforskeren Olof Lagercrantz (1911–2002) og naturvernforkjemperen Jacob Lagercrantz (f. 1959).