Lafia, by i Nigeria. Markedsby og hovedstad i delstaten Nasarawa. Befolkning på 329 922 innbyggere (2006) spredt over et stort omland på 2 821 km². Beliggenhet på fruktbart sletteland på nordsiden av elven Benue i den midtre delen av Nigeria.