Ladislav Ťažký, slovakisk forfatter. Han debuterte med novellesamlingen Desertøren (1962), og utgav deretter flere romaner, bl.a. Amenmária. Alle gode soldater (1964), En kjeller full av ulver (1969) og Evangeliet ifølge sersjant Matúš (1979). Med et kraftfullt, billedrikt språk skriver han her om den 2. verdenskrig og dens følger for enkeltmennesker. I sine senere verker, som romanen Også i himmelen er det en eng (1985), Før syndfloden (1988) og de lengre novellene Hun trådte ut av bildet (1998) og Flukten fra Neresnica (1999), konsentrerer han seg om samtiden, med vekt på etiske spørsmål. Det samme gjelder hans tallrike essays og avisartikler.