Lacrosse, navn på en serie forholdsvis store amerikanske rekognoseringssatellitter utstyrt med SAR (Synthetic Aperture Radar). Skal kunne skjelne detaljer ned mot 1–3 m. Satellittene har en utstrekning på ca. 46 m med solcellepaneler og radarantenne utfoldet. Enhetsprisen er oppgitt å være omkring 500 millioner dollar. Første utplassering skjedde 2. desember 1988 fra romfergen Atlantis på STS-27. Senere (fire til sommeren 2005) oppskytninger med Titan 4A/4B. Lacrosse spilte en viktig rolle under Golfkrigen 1991, bl.a. ved registrering av forflytninger av mobile utskytningsanordninger for irakske Scud-missiler i mørke og i overskyet vær.