Nicaraguansk dagsavis i Managua, grunnlagt 1926, tilhører Chamorro-familien. Spilte en sentral rolle som uavhengig opposisjonsorgan, både under Somoza-familiens diktatur og etter at sandinistene kom til makten. Utgiveren Pedro Joaquin Chamorro ble myrdet januar 1978, etter alt å dømme etter ordre fra diktatoren Anastasio Somoza. Drapet vakte sterke reaksjoner i landet og skaffet økt støtte til den sandinistiske geriljaen som kom til makten året etter. Enken, Violeta Chamorro, overtok ledelsen av avisen og samarbeidet med sandinistene en kort stund etter revolusjonen, før hun sluttet seg til opposisjonen og ble landets ledende opposisjonspolitiker og senere president (1990–97). Avisen ble underlagt sensur fra 1982 og var helt stengt 1986–87. Opplag 2003: ca. 30 000.