Argentinsk dagsavis i Buenos Aires, grunnlagt 1869 av José Clemente Paz, etterfulgt av sønnen Ezekiel Paz til 1943. E. Paz drev avisen frem til Argentinas og den spansktalende verdens største og mest ansette blad. Den var politisk uavhengig og la vekt på saklighet og pålitelighet. Avisen ble etter Peróns maktovertagelse 1946 det ledende organ for opposisjonen og førte en iherdig kamp for trykkefriheten og sin egen eksistens. Etter mange trakasserier ble La Prensa 1951 «ensrettet» og senere stoppet. La Prensa gjenoppstod etter Peróns fall, og ble igjen Argentinas ledende avis. Opplaget har senere gått ned (2003: ca. 100 000).