La Mancha, tørr, trebar høyslette i Spania, Castilla la Nueva. Nedbørfattig område (ca. 400 mm per år) med kalde vintrer og hete somrer. Korndyrking, husdyravl. Vindmøller er et karakteristisk trekk ved landskapet, som er kjent fra Cervantes' Don Quijote. Spanias største vindistrikt, med en meget omfattende produksjon av rimelige hvite viner. Fremstilling av røde og rosé-fargede viner forekommer også. Se Valdepeñas.