(Ildkorset), fransk nasjonalistisk og antidemokratisk kamporganisasjon, stiftet 1928 av oberst grev Casimir de La Rocque. Under den alminnelige antidemokratiske bølge som gikk over Europa i begynnelsen av 1930-årene, vokste tallet på organisasjonens tilhengere, inntil den juni 1936 ble oppløst av folkefrontregjeringen.