'Rolandspasset', fjellskar i Pyreneene, mellom Gavarniedalen i Frankrike og Brotodalen i Spania, 40 m bredt, 1 km langt, 2804 moh. Omgitt av høye bergvegger. Etter sagnet skal Roland ha hugd det med sitt sverd.