LISP, funksjonelt høynivåspråk som har sin vesentlige anvendelse innen kunstig intelligens, der man blant annet arbeider med regler for logiske slutninger, analyser av naturlige språk eller algoritmer for gjenkjenning av mønstre (kunstig syn). LISP ble utviklet i 1958 og er et av de eldste høynivåprogrammeringsspråkene fortsatt brukt i dag. Navnet LISP står for "List processing" og sentrale begreper i språket er liste og atom. En liste er en sekvens av atomer eller allerede definerte lister, mens et atom er noe det knyttes egenskaper og verdier til. LISP har et klart og entydig logisk fundament. Samtidig skiller ikke språket mellom data og programmer – alt lagres i lister. LISP kan derfor analysere sine egne programmer.