LDR-motstand, komponent, motstand som varierer med lysintensiteten. En LDR-motstand lages av udopet, polykrystallinsk halvledermateriale, vanligvis silisium. Se halvledere. Resistansen minker med økende belysning. En LDR-motstand er relativt langsom, slik at raske forandringer i lysintensiteten ikke vil registreres. Når lysintensiteten minskes raskt, kan det gå flere sekunder før motstanden øker tilsvarende. Anvendes først og fremst i lysmålere.