LBNP, fra romterminologien betegnelse på reduksjon av trykket rundt nedre deler av kroppen. Oppnås ved hjelp av spesielle drakter eller mer stasjonært utstyr, og benyttes for å styrke blodsirkulasjonssystemet under langvarige opphold i rommet.