L/L, eller LL, forkortelse for lottlag, (nynorsk) lutlag, aksjeselskap.